Resultat-Löpande resultat HÄR
(google dokument som uppdateras löpande efter genomförda tävlingar)

Publiceras efter avslutad cup:

Slutresultat placering Tempocupen Light
Slutresultat placering Tempocupen


Poängberäkning följer enligt nedan för sammanställningen:

Exempel på sammanställning resultat