Resultat-Anmälda och löpande resultat
(google dokument som uppdateras löpande efter genomförda tävlingar)Poängberäkning följer enligt 

Du får räkna dina 3 bästa resultat i slutställningen i cupen.

För att få räkna resultatet måste minst 1 ritt vara på en högre nivå än de två övriga.

Ex. 2 CR och 1 T50
Ex. 1 CR och 2 T80

Ex. 1 CR, 1 T50 och 1 T80

Ex. 2 T50 och 1 T100


När du tävlat en godkänd ritt meddelar du resultatansvarig detta via mail (caroline@tempocupen.se). Resultatansvarig kommer sedan att inhämta resultatet och beräkna detta enligt TE-ritters beräkningsformel.Exempel på beräkningen:
Du red på 14,30 km/h. Puls efter målgång var 52 slag/min. Minimihastigheten på klassen var 10 km/h.


((14,30 x 2)- 10) x 100
----------------------------- = 37,77

52


Detta värde kommer sedan ge poäng utifrån om det är CR, 50, 50-79 eller 80-119 km i slutet av cupen.

Skillnad från 2022 är att ritterna räknas i samma resultatlista men att de räknas med koffecient.

Clear round  - koff. 1

T50-T79 km - koff 1,2

T80-T119 km - koff 1,4


Koffecienten appliceras på det värde man fått fram via beräkningsformeln, dvs har ovan exempel 37,77 varit en 50 km tävlingsklass använder man koffecient 1,2. Vilket medför att slutresultatet på den ritten blir 45,324.


Slutpoängen av ekipagets 3 ritter sammanställs sedan i en slutgiltig resultatlista.